Malesamlinger - et akvarellprosjekt

Vi fordyper oss i moderne akvarellteknikk med inspirasjon og motiv fra utvalgte steder i Asker og Bærum.

Dato samling 1: torsdag 28 - søndag 31 mai 2015
Dato samling 2: torsdag 4. juni - søndag 7. juni

For mer informasjon, priser og program etc. ta kontakt med Britt S. Lønaas på mail lloenaas@online.no elelr mobil: 90783997.

Det blir malesamling Kr. Himmelfartsdag 29. mai og fredag 30. mai 2014, kl 1000-1600 begge dager.

Kunstnerfellesskap og møteplass
Vi ønsker å utvikle et kunstnerfellesskap, skape en møteplass og bygge nettverk. Vi arrangere faglige og sosiale sammenkomster, og malesamlinger for inspirasjon og erfaringsutveksling.

Huset fungerer også som atelie.